Aktualizacja bazy: 1 lipca 2014r.

Fluticasoni propionas + Salmeterolum Salmex Salmex, 500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną, 1 inhalator (60 dawek)

Lek: Salmex


Substancja aktywna
Fluticasoni propionas + Salmeterolum
Sprawdź inne leki refundowane zawierające substancję Fluticasoni propionas + Salmeterolum
Nazwa
Salmex  
Poziom refundacji
ryczałt  
Dawka
500+50 (µg + µg)/dawkę inhalacyjną  
Zawartość opakowania
1 inhalator (60 dawek)  
Typ
proszek do inhalacji  
Dopłata świadczeniobiorcy ( Cena dla pacjenta )
3.2 zł  
Zakres wskazań objętych refundacją
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli  
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacja na podstawie decyzji wchodzących w życie z dniem 01.03.2012 r.
brak  
Termin wejścia w życie decyzji
2013-03-01  
Data zakończenia obowiązywania
2015-03-01  
Grupa limitowa
Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złozone z kortykosteroidami w wysokich dawkach  
Cena detaliczna
128.82 zł  
Wysokość limitu finansowania
128.82 zł  
Liczba porządkowa leku na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia
1267  

Sprawdź poziom refundacji leków:

Szanowni Pa.stwo, w celu .wiadczenia us.ug na najwy.szym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie. dotycz.cych cookies oznacza, .e b.d. one zamieszczane w Pa.stwa urz.dzeniu ko.cowym. Je.li nie wyra.aj. Pa.stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegl.darki internetowej.