Aktualizacja bazy: 1 lipca 2014r.

Nadroparinum calcicum FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml, 3800 j.m. Axa/0,4ml, 10 amp.-strz.a 0,4 ml

Lek: FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml

Uwaga: Ten lek pochodzi z archiwalnej listy refundacyjnej.

W celu odnalezienia akutalnych informacji możesz:


Substancja aktywna
Nadroparinum calcicum
Sprawdź inne leki refundowane zawierające substancję Nadroparinum calcicum
Nazwa
FRAXIPARINE, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml  
Poziom refundacji
ryczałt  
Dawka
3800 j.m. Axa/0,4ml  
Zawartość opakowania
10 amp.-strz.a 0,4 ml  
Dopłata świadczeniobiorcy ( Cena dla pacjenta )
11,6 zł  
Zakres wskazań objętych refundacją
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji  
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacja na podstawie decyzji wchodzących w życie z dniem 01.03.2012 r.
Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18  
Termin wejścia w życie decyzji
2012-01-01  
Data zakończenia obowiązywania
2014-01-01  
Grupa limitowa
Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych  
Cena detaliczna
79,85 zł  
Wysokość limitu finansowania
71,45 zł  
Liczba porządkowa leku na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia
1901  

Sprawdź poziom refundacji leków:

Szanowni Pa.stwo, w celu .wiadczenia us.ug na najwy.szym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie. dotycz.cych cookies oznacza, .e b.d. one zamieszczane w Pa.stwa urz.dzeniu ko.cowym. Je.li nie wyra.aj. Pa.stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegl.darki internetowej.