Aktualizacja bazy: 1 stycznia 2014r.

Enoxaparinum natricum Clexane Clexane, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.a 0,6 ml

Lek: Clexane


Substancja aktywna
Enoxaparinum natricum
Sprawdź inne leki refundowane zawierające substancję Enoxaparinum natricum
Nazwa
Clexane  
Poziom refundacji
ryczałt  
Dawka
100 mg/ml  
Zawartość opakowania
10 amp.-strz.a 0,6 ml  
Typ
roztwór do wstrzykiwań  
Dopłata świadczeniobiorcy ( Cena dla pacjenta )
3.2 zł  
Zakres wskazań objętych refundacją
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji  
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacja na podstawie decyzji wchodzących w życie z dniem 01.03.2012 r.
Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18  
Termin wejścia w życie decyzji
2012-01-01  
Data zakończenia obowiązywania
2014-01-01  
Grupa limitowa
Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych  
Cena detaliczna
159.34 zł  
Wysokość limitu finansowania
159.34 zł  
Liczba porządkowa leku na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia
1045  

Sprawdź poziom refundacji leków:

Szanowni Pa.stwo, w celu .wiadczenia us.ug na najwy.szym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie. dotycz.cych cookies oznacza, .e b.d. one zamieszczane w Pa.stwa urz.dzeniu ko.cowym. Je.li nie wyra.aj. Pa.stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegl.darki internetowej.