Aktualizacja bazy: 1 lipca 2014r.

Dalteparinum natricum Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml, 10 amp.-strz.a 0,2 ml

Lek: Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml

Uwaga: Ten lek pochodzi z archiwalnej listy refundacyjnej.

W celu odnalezienia akutalnych informacji możesz:


Substancja aktywna
Dalteparinum natricum
Sprawdź inne leki refundowane zawierające substancję Dalteparinum natricum
Nazwa
Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml  
Poziom refundacji
ryczałt  
Dawka
5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml  
Zawartość opakowania
10 amp.-strz.a 0,2 ml  
Dopłata świadczeniobiorcy ( Cena dla pacjenta )
7,81 zł  
Zakres wskazań objętych refundacją
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji  
Zakres wskazań pozarejestracyjnych objętych refundacja na podstawie decyzji wchodzących w życie z dniem 01.03.2012 r.
Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronień nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18  
Termin wejścia w życie decyzji
2012-01-01  
Data zakończenia obowiązywania
2014-01-01  
Grupa limitowa
Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych  
Cena detaliczna
111,79 zł  
Wysokość limitu finansowania
107,18 zł  
Liczba porządkowa leku na liście opublikowanej przez Ministerstwo Zdrowia
761  

Sprawdź poziom refundacji leków:

Szanowni Pa.stwo, w celu .wiadczenia us.ug na najwy.szym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawie. dotycz.cych cookies oznacza, .e b.d. one zamieszczane w Pa.stwa urz.dzeniu ko.cowym. Je.li nie wyra.aj. Pa.stwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przegl.darki internetowej.